elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych

Co powinna zawierać umowa o pracę?

Najczęściej zawieraną umową w Polsce jest umowa o pracę. Nic dziwnego, ponieważ każda osoba pracująca na etacie, powinna pracować na jej podstawie. W takim co powinna zawierać taka umowa i co wiąże się z jej zawarciem? O tym napiszemy poniżej.

Rodzaje umów o pracę

W roku 2016 w Kodeksie Pracy zdefiniowano trzy rodzaje umów o pracę i jest to umowa na czas próbny, umowa na czas określony i umowa na czas nieokreślony. Pierwsza z nich pomaga sprawdzić pracownika, czy nadaje się na dane stanowisko. Tym samym daje czas pracownikowi, aby się wykazał jak najwyższymi kompetencjami. Ten rodzaj umowy nie może trwać dłużej niż trzy miesiące. Drugi rodzaj umowy to umowa na czas określony.

umowa

W myśl przepisów z Kodeksu Pracy umowa na czas określony nie może trwać dłużej, niż 33 miesiące między pracodawcą a pracownikiem. Kolejny rodzaj umowy to umowa na czas nieokreślony, która nie jest oznaczona żadnymi ramami czasowymi. Z punktu widzenia prawnego jest ona najbardziej bezpieczną umową dla pracownika, ponieważ nie może zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Co musi zawierać umowa o pracę?

Przede wszystkim jest to forma umowy, którą zawiera się pisemnie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Na umowie musi znaleźć się rodzaj i przedmiot umowy, datę jej zawarcia, warunki pracy i wynagrodzenia. W momencie, gdy pracodawca nie przedstawi nam umowy w pierwszym dniu rozpoczęcia pracy, naruszy prawo i będzie podlegał karze grzywny. Kwestia zmiany treści umowy musi być potwierdzona aneksem do umowy, który szczegółowo wskaże zmieniane punkty.

Aneks do umowy potwierdza pracownik i zmiany mogą wejść w życie dopiero w momencie, gdy obie strony złożą podpis. Nie oznacza to jednak, że zatrudniający nie może wprowadzić w życie zmian, które zaplanował. Niepodpisanie aneksu, może skutkować wystosowaniem przez przełożonego tak zwanego porozumienia zmieniającego, które i tak wejdzie w życie.

Prawa pracownika i obowiązki zatrudniającego

Przed podpisaniem każdej umowy należy się z nią dokładnie zapoznać. Warto też to zrobić w przypadku podpisywania umowy o pracę. Pracodawca powinien dać nam odpowiedni czas na przeanalizowanie umowy i zapoznanie się z jej treścią. Zawsze kopie są dwie. Jedna trafia do działu kadr, a druga bezpośrednio do rąk pracownika, która jest namacalnym dowodem na to, na co się on zgodził. Przy zatrudnieniu nowego pracownika, musi on przejść wstępne badania lekarskie, które stwierdzą brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Koszt badań leży po stronie pracodawcy. Podobnie rzecz się ma w przypadku szkolenia BHP, które trzeba odbyć bez względu na to, o jakim charakterze jest dana posada. Są to kwestie, które powinny być bezwzględnie przestrzegane. W innym przypadku pracodawcy może grozić wysoka grzywna, którą będzie musiał pokryć. Kary i mandaty za tego typu wykroczenia nie są małe i z pewnością odczuje je każdy przedsiębiorca. Poza tym nie warto ryzykować zdrowia pracowników, bo to oni są filarem firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *