Feedback w rekrutacji, dlaczego jest taki ważny?

Analizując krok po kroku proces rekrutacji, na pewno dojdziemy do refleksji nad feedbackiem udzielanym w trakcie rekrutacji oraz po jej zakończeniu. Jest to niezwykle ważny aspekt z perspektywy osoby starającej się o miejsce pracy.

Budowanie kultury feedbacku w organizacji

Kultura przekazywania informacji zwrotnej jest istotnym aspektem kultury organizacyjnej. Jest to często zaniedbywany przez pracodawców element, ponieważ niezależne badania wykazały, że aż 55% kandydatów nie otrzymuje informacji o przebiegu rozmowy rekrutacyjnej. Faktem, jest, że większość osób nie umie udzielać konstruktywnej krytyki.

Aby feedback w rekrutacji był właściwie realizowany i dawał możliwości poprawy i rozwoju musi spełniać kilka warunków. Pierwszym z nich jest czas otrzymywania informacji zwrotnej, która powinna być przekazana dwukrotnie, bezpośrednio po rozmowie rekrutacyjnej, oraz po ustaleniu wyników rekrutacji.

Feedback w rekrutacji powinien zawierać konstruktywną krytykę popartą przykładami, dzięki temu kandydaci będą mogli wyciągnąć wnioski z odbytej rozmowy rekrutacyjnej i zdobyć doświadczenie. Musi przekazywać informacje o elementach, które poszły dobrze, wypunktować pola do rozwoju w przyszłości.

Feedback w rekrutacji buduje wizerunek

Konstruktywny feedback jest elementem budowania wizerunku firmy. Tylko w ten sposób firma może być profesjonalna. Feedback w rekrutacji powinien zawierać przede wszystkim informacje o tym, kiedy można spodziewać się wyników rekrutacji. Powinien przedstawiać również argumenty, które zadecydowały o odrzuceniu kandydatury, oraz dlaczego tak się stało.

Reasumując konstruktywny feedback jest niezwykle ważny zarówno z perspektywy osoby starającej się o stanowisko pracy jak i pracodawcy. To od sposobu udzielania feedbacku i elementów w nim zawartych zależy wizerunek firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *